Quy định về việc sử dụng đồng phục bảo hộ lao động mới nhất

Chia sẻ:

Trong môi trường lao động, việc sử dụng đồng phục bảo hộ lao động là vô cùng cần thiết để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động. Luật pháp Việt Nam đã ban hành nhiều quy định về việc sử dụng đồng phục bảo hộ lao động, nhằm mục tiêu bảo vệ quyền lợi của người lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất và đảm bảo trật tự an ninh trong các cơ sở sản xuất kinh doanh. Bài viết này sẽ cung cấp những thông tin chi tiết về quy định về việc sử dụng đồng phục bảo hộ lao động mới nhất, giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về trách nhiệm và quyền lợi của mình trong việc sử dụng loại trang phục đặc biệt này.

Quy định về việc sử dụng đồng phục bảo hộ lao động theo luật lao động Việt Nam

Luật Lao động Việt Nam 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định rõ ràng về việc sử dụng đồng phục bảo hộ lao động. Theo đó, chủ sử dụng lao động có trách nhiệm cung cấp đầy đủ đồng phục bảo hộ lao động cho người lao động làm việc trong những ngành nghề, công việc có nguy hiểm, độc hại hoặc có điều kiện lao động đặc biệt.

Trách nhiệm của chủ sử dụng lao động

 • Cung cấp đồng phục bảo hộ lao động: Chủ sử dụng lao động có trách nhiệm cung cấp đồng phục bảo hộ lao động phù hợp với tính chất công việc, ngành nghề, điều kiện lao động.
 • Đảm bảo chất lượng đồng phục bảo hộ lao động: Đồng phục bảo hộ lao động phải được sản xuất theo tiêu chuẩn quy định, đảm bảo an toàn và phù hợp với đặc thù công việc.
 • Bảo quản đồng phục bảo hộ lao động: Chủ sử dụng lao động có trách nhiệm bảo quản, sửa chữa và thay mới đồng phục bảo hộ lao động định kỳ cho người lao động.
 • Hướng dẫn sử dụng đồng phục bảo hộ lao động: Chủ sử dụng lao động có trách nhiệm hướng dẫn người lao động sử dụng đồng phục bảo hộ lao động một cách đúng cách, an toàn và hiệu quả.

Trách nhiệm của người lao động

 • Sử dụng đồng phục bảo hộ lao động đúng quy định: Người lao động có trách nhiệm sử dụng đồng phục bảo hộ lao động đúng quy định, đúng mục đích.
 • Bảo quản đồng phục bảo hộ lao động: Người lao động có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn vệ sinh cho đồng phục bảo hộ lao động.
 • Thông báo tình trạng của đồng phục bảo hộ lao động: Người lao động có trách nhiệm thông báo cho chủ sử dụng lao động về tình trạng của đồng phục bảo hộ lao động, nếu có bất kỳ hư hỏng hay thiếu sót nào.
 • Thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn lao động: Người lao động phải tuân thủ các quy định về an toàn lao động, sử dụng các phương tiện bảo hộ cá nhân, trong đó có đồng phục bảo hộ lao động.
Quy định về việc sử dụng đồng phục bảo hộ lao động theo luật lao động Việt Nam
Quy định về việc sử dụng đồng phục bảo hộ lao động theo luật lao động Việt Nam

Hậu quả của việc không sử dụng đồng phục bảo hộ lao động

 • Nguy hiểm cho sức khỏe và an toàn của người lao động: Thiếu đồng phục bảo hộ lao động có thể dẫn đến các tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, gây nguy hiểm cho tính mạng và sức khỏe của người lao động.
 • Thiệt hại về tài sản: Thiếu đồng phục bảo hộ lao động có thể gây thiệt hại cho tài sản của doanh nghiệp, như hư hỏng máy móc, thiết bị do sơ suất trong quá trình sản xuất, thi công.
 • Ảnh hưởng đến năng suất lao động: Khi không được trang bị đầy đủ đồng phục bảo hộ lao động, người lao động có thể cảm thấy bất an, không tập trung, dẫn đến giảm năng suất lao động.
 • Vi phạm pháp luật: Việc không cung cấp hoặc không sử dụng đồng phục bảo hộ lao động đúng quy định có thể bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

Quy định về việc sử dụng đồng phục bảo hộ lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Bên cạnh các quy định chung của Luật Lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH) đã ban hành nhiều văn bản pháp quy về việc sử dụng đồng phục bảo hộ lao động, hướng dẫn cụ thể hơn về việc sử dụng đồng phục bảo hộ lao động cho từng ngành nghề, công việc cụ thể.

Quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật của đồng phục bảo hộ lao động

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN: Bộ LĐTBXH đã ban hành nhiều tiêu chuẩn quốc gia TCVN cho đồng phục bảo hộ lao động trong các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như: TCVN 7741:2007 “Đồng phục bảo hộ lao động – Yêu cầu chung”, TCVN 7731:2007 “Đồng phục bảo hộ lao động – Yêu cầu chung về thử nghiệm”, TCVN 7741:2009 “Đồng phục bảo hộ lao động – Yêu cầu chung về sử dụng”,… Các tiêu chuẩn này quy định về chất liệu, kích thước, màu sắc, đặc tính kỹ thuật của đồng phục bảo hộ lao động, đảm bảo an toàn và phù hợp với tính chất công việc.

Tiêu chuẩn ngành: Ngoài các tiêu chuẩn quốc gia, một số ngành nghề, lĩnh vực còn có tiêu chuẩn ngành về đồng phục bảo hộ lao động, nhằm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặc thù.

Quy định về việc sử dụng đồng phục bảo hộ lao động trong một số ngành nghề, lĩnh vực

 • Ngành xây dựng: Người lao động làm việc trong ngành xây dựng phải sử dụng mũ bảo hiểm, giày bảo hộ, quần áo bảo hộ, găng tay, kính bảo vệ mắt,…
 • Ngành khai thác mỏ: Người lao động làm việc trong ngành khai thác mỏ phải sử dụng mũ bảo hiểm, áo bảo hộ, quần bảo hộ, găng tay, giày bảo hộ, kính bảo vệ mắt,…
 • Ngành hóa chất: Người lao động làm việc trong ngành hóa chất phải sử dụng trang phục hóa học bảo hộ, găng tay hóa chất, kính bảo vệ mắt, giày bảo hộ,…
 • Ngành điện: Người lao động làm việc trong ngành điện phải sử dụng mũ cách điện, giày cách điện, găng tay cách điện, quần áo bảo hộ, kính bảo vệ mắt,…

Quy định về kiểm tra, giám sát việc sử dụng đồng phục bảo hộ lao động

Bộ LĐTBXH sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát việc sử dụng đồng phục bảo hộ lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Việc kiểm tra, giám sát sẽ được thực hiện thường xuyên, định kỳ hoặc đột xuất. Nếu phát hiện vi phạm, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Quy định sử dụng đồng phục bảo hộ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Quy định sử dụng đồng phục bảo hộ do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Quy định về việc sử dụng đồng phục bảo hộ lao động trong các doanh nghiệp

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định về việc sử dụng đồng phục bảo hộ lao động.

Chế độ quản lý đồng phục bảo hộ lao động trong doanh nghiệp

Xây dựng quy chế quản lý đồng phục bảo hộ lao động: Doanh nghiệp phải xây dựng quy chế quản lý đồng phục bảo hộ lao động, quy định rõ ràng về trách nhiệm của người lao động và chủ sử dụng lao động trong việc sử dụng, bảo quản đồng phục bảo hộ lao động.

Phân phát đồng phục bảo hộ lao động: Doanh nghiệp phải cung cấp đầy đủ, kịp thời cho người lao động đồng phục bảo hộ lao động phù hợp với đặc thù công việc và điều kiện lao động.

Bảo quản đồng phục bảo hộ lao động: Doanh nghiệp phải có trách nhiệm bảo quản, sửa chữa, thay mới đồng phục bảo hộ lao động định kỳ cho người lao động.

Kiểm tra, giám sát việc sử dụng đồng phục bảo hộ lao động: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm tra, giám sát việc sử dụng đồng phục bảo hộ lao động của người lao động thường xuyên, định kỳ để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm.

Khen thưởng và xử lý vi phạm

Khen thưởng: Doanh nghiệp có thể khen thưởng cho người lao động sử dụng đồng phục bảo hộ lao động đúng quy định, bảo quản tốt đồng phục bảo hộ lao động.

Xử lý vi phạm: Doanh nghiệp có thể xử lý kỷ luật đối với người lao động vi phạm quy định về việc sử dụng đồng phục bảo hộ lao động, như không sử dụng, sử dụng không đúng cách, bảo quản không tốt đồng phục bảo hộ lao động.

Vai trò của công đoàn cơ sở

Công đoàn cơ sở đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát, tuyên truyền và phổ biến kiến thức về việc sử dụng đồng phục bảo hộ lao động cho người lao động. Công đoàn cơ sở có trách nhiệm:

 • Tham gia xây dựng quy chế quản lý đồng phục bảo hộ lao động: Công đoàn cơ sở cần tham gia cùng chủ sử dụng lao động xây dựng quy chế quản lý đồng phục bảo hộ lao động, đảm bảo quyền lợi của người lao động.
 • Giám sát việc cung cấp và sử dụng đồng phục bảo hộ lao động: Công đoàn cơ sở cần giám sát việc cung cấp và sử dụng đồng phục bảo hộ lao động của doanh nghiệp, đảm bảo chất lượng đồng phục bảo hộ lao động và quyền lợi của người lao động.
 • Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn lao động: Công đoàn cơ sở cần tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn lao động, trong đó có kiến thức về việc sử dụng đồng phục bảo hộ lao động cho người lao động.
Quy định về việc sử dụng đồng phục bảo hộ lao động trong các doanh nghiệp
Quy định về việc sử dụng đồng phục bảo hộ lao động trong các doanh nghiệp

Kết luận

Việc sử dụng đồng phục bảo hộ lao động là một phần quan trọng trong công tác bảo vệ sức khỏe và an toàn lao động. Quy định pháp luật về việc sử dụng đồng phục bảo hộ lao động đã được ban hành một cách đầy đủ và chi tiết, nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất và đảm bảo an ninh trật tự trong các cơ sở sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các quy định về việc sử dụng đồng phục bảo hộ lao động, góp phần tạo môi trường lao động an toàn, lành mạnh, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước.

ĐP Phương Thảo